Openstaande vorderingen innen middels beslaglegging

Wanbetalers kunnen uw onderneming veel geld kosten. In de ergste gevallen zorgen debiteuren er zelfs voor dat de winst van uw bedrijf omslaat in verlies en het voortbestaan van uw onderneming in gevaar wordt gebracht. Door middel van een strak debiteurenbeheer helpen wij u in Zoetermeer en omgeving om het geld te krijgen waar u recht op heeft. Lukt het ons niet om dit met behulp van betalingsherinneringen, aanmaningen en dagvaardingen te bereiken, dan wordt een executietraject in gang gezet. In opdracht van de rechter zullen wij dan overgaan tot beslaglegging.

Verschillende vormen van beslaglegging

Beslaglegging heeft ingrijpende gevolgen en wordt daarom in eerste instantie ingezet als dwangmiddel om een debiteur alsnog tot betaling aan te zetten. De kosten van het volledige executietraject bij goederen ligt namelijk vaak hoger dan de uitstaande schuld. Om die reden wordt er niet snel overgegaan tot de daadwerkelijke verkoop van de goederen. Er kan niet alleen beslag worden gelegd op inboedel, maar tevens op loon, uitkering of het tegoed op een bankrekening.

Er zijn twee soorten beslag: executoir en conservatoir. Bij een executoir beslag wordt beslag gelegd aan de hand van een vonnis van de rechter.  Bij een conservatoir beslag is er sprake van een voorlopig beslag, voordat de rechter het vonnis heeft uitgesproken. Dit beslag zorgt ervoor dat iemand geen geld of spullen kan wegmaken terwijl er nog een procedure loopt. Hiervoor dient echter wel een verzoekschrift te worden ingediend om toestemming te krijgen van de voorzieningenrechter van de rechtbank.